fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});
top of page

Condicions de Reserva

NORMES I REGLAMENT DE NAVEGACIÓ


Els tripulants de les motos seran transportats des de la platja a la zona on han de navegar, seguint estrictament les instruccions del monitor.
Queda totalment prohibit sortir-se de la zona de navegació marcada amb boies.
Molt important mantenir sempre una distància de més de 50m. d'altres motos i embarcacions.


Un monitor li estarà observant durant la seva navegació i a la seva disposició per a aclarir-li qualsevol dubte sobre aquest tema.
Els menors entre 16 i 17 anys necessitaran autorització d'un tutor o familiar per a conduir l'embarcació.


ABANS D'INICIAR LA SEVA NAVEGACIÓ ASSEGURI'S DE COMPRENDRE AQUESTES NORMES I EL FUNCIONAMENT DEL SEU EMBARCACIÒ, NO DUBTANT DE CONSULTAR QUALSEVOL DUBTE AL RESPECTE.


CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS
Water Sports Centri es reserva el dret d'acceptar o rebutjar la reserva per qualsevol motiu, incloent-hi la disponibilitat d'una reserva, error en el preu o descripció d'imatge del Servei.


Es podrà ajornar o cancel·lar una reserva amb 48 h d'antelació. En el cas de no avisar amb 48h d'antelació es perdrà l'import de la reserva.
Water Sports Centri es reserva el dret de cancel·lació per condicions meteorològiques i marítimes, en aquest cas es podrà canviar la data de l'activitat o per una altra d'igual valor.


En cas de no presentar-se a l'hora convinguda, l'arrendador retindrà el pagament previ a la reserva realitzada per la pàgina web. La impossibilitat d'assistir al Servei contractat o un error en realitzar la reserva no seran motius vàlids per a procedir a la devolució.
 

CONDICIONS
-L'usuari es compromet a llegir i seguir les normes de navegació i seguretat detallades
-L'usuari que infringís qualsevol de les normes de seguretat i navegació a dalt detallades se li retirarà la moto, sense dret a reclamació o cap indemnització.
-Aquesta activitat queda coberta amb una pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil i accidents.
-L'usuari reconeix que rep l'embarcació en perfectes condicions i es compromet a conservar-lo en bon estat i a pilotar-ho segons les normes de navegació.
-L'usuari allibera de tota responsabilitat a l'empresa o persona física dels danys físics que poguessin ser causats per l'ús indegut dels serveis que li siguin proporcionats per aquesta empresa.


ACCIDENTS I REPARACIONS
En cas d'accident o trencament per negligències de l'usuari, aquest haurà d'abonar els desperfectes causats en les motos, d'acord amb la tarifa de preus actual i a emplenar la declaració de l'accident amb les seves dades personals.

bottom of page