fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});
top of page

POLITICA DE PRIVACITAT

POLITICA DE PRIVACITAT

Última actualització: Juny 2023.


1. INFORMACIÓ A l'USUARI

SPORTS EVASION S.L. com a Responsable del Tractament, l'informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem la seva dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s'aplica al tractament de les seves dades personals recollits per l'empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d'aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.2. CONTACTO

Denominació social: SPORTS EVASION S.L.
Nom comercial: Water Sports Centre Calella
CIF: B60187531
Domicili: carrer Jovara 153 bj, Calella, Barcelona, Espanya. 08370
e-mail: info@wsc.cat
 
3. PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.

Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s'han recopilat.

Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.

Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzats.

Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seves dades no sofreixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.

Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.

Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s'han recopilat.

Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades vagin a ser transferits fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.

Tercers: L'accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d'acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.

Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALSCOM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES?
Les dades personals que tractem en SPORTS EVASION S.L. procedeixen de:

Formulari de Contacte

Formulari Reserva Activitats


QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?
Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat

Sol·licitar la seva rectificació o supressió

Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

Sol·licitar la portabilitat de les dadesEls interessats podran  accedir  a les seves dades personals, així com a sol·licitar la  rectificació  de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva  supressió  quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la  limitació  del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservaré per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran  oposar-se  al tractament de les seves dades. SPORTS EVASION S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, que m'hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment

Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.

El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?
Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a reservar una activitat, enviar un correu a través del formulari de contacte, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable SPORTS EVASION S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per http://www.wsc.cat, només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En SPORTS EVASION S.L. existeixen diferents sistemes de captura d'informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

Formulari Contacte:  En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email i telèfon  T'informem que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de CDMON Hosting (Espanya).  Pots consultar la política de protecció de dades de CDMON Hosting aquí

Formulari Reserva Activitats:  En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email i telèfon  T'informem que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de CDMON Hosting (Espanya).  Pots consultar la política de protecció de dades de CDMON Hosting aquí

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

Per
a garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.


També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.

 

Xarxes socials


L'informem que Water Sports Centre Calella pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Water Sports Centri Calella . es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.
SPORTS EVASION S.L tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Water Sports Centre Calella consideri inapropiats.
I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, Water Sports Centre Calella es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, Water Sports Centre Calella quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l'usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

Canvis en la present política de privacitat
Water Sports Centre Calella es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
Revocabilitat
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Water Sports Centre Calella en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.
Legislació
Amb caràcter general les relacions entre Water Sports Centre Calella amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU) o de l'usuari (si és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU).


La nostra empresa està allotjada en la plataforma Wix.com. Wix.com ens proporciona la plataforma en línia que ens permet vendre't els nostres productes i serveis. Les teves dades poden emmagatzemar-se a través de l'emmagatzematge de dades de Wix.com, les bases de dades i les aplicacions generals de Wix.com. Ells emmagatzemen les teves dades en servidors segurs darrere d'un firewall. Totes les passarel·les de pagament directe ofertes per Wix.com i utilitzades per la nostra companyia s'adhereixen als estàndards establerts per PCI-*DSS administrats pel PCI Security Standards Council, que és un esforç conjunt de marques com Visa, MasterCard, American Express i Discover. Els requisits de PCI-*DSS ajuden a garantir el maneig segur de la informació de la targeta de crèdit per part de la nostra botiga i els seus proveïdors de serveis.5. LEGITIMITAT

D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

Ens ha donat el seu consentiment a l'efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Per requeriment legal.

Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l'enviament d'informació comercial bé per subscripció a nostra newsletter o per la seva condició de client.

Per es necessària per a la prestació d'algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicats a empreses relacionades amb SPORTS EVASION S.L. per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d'Encarregats del Tractament. L'empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.7. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l'Article 15.1 del RGPD.

Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incomplets d'acord amb l'Article 16 del RGPD.

Suprimir les seves dades personals d'acord amb l'Article 17 del RGPD.

Limitar el tractament de les seves dades personals d'acord amb l'Article 18 del RGPD.

Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d'acord amb l'Article 20 de el RGPD.

Oposar-se al tractament de les seves dades personals d'acord amb l'article 21 del RGPD.Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada rrhh.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a info@wsc.cat

També té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
8. INFORMACIÓ LEGAL
Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l'empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocorri, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.

bottom of page